Generalforsamling

Dato: 22. april 2024 kl. 19:00 til 21:00

Til skolekredsens medlemmer

Der indkaldes herved til generalforsamling mandag den 22. april 2024 kl. 19:00. 

Vi starter med gymnastikopvisning i hallen, derefter generalforsamling i foredragssalen på Halvorsminde. 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forstanderens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System