Skolens historie

Halvorsminde Efterskole er en af de 20 ældste efterskoler i Danmark. Skolen blev grundlagt i 1903.

Fra avisen dengang i 1903

"En Skole for Drenge i Alderen mellem 13 og ca. 17 Aar agtes aabnet den 2. November i Bagterp ved Hjørring. Der undervises i svensk Sløjd 4 timer daglig og desuden i Gymnastik, Tegning, Dansk, Regning, Geometri og Naturlære. Om Aftenen Oplæsning og Litteraturkundskab. Et Kursus varer til 1. April. Betalingen for Ophold, Undervisning og Materiel er 40 Kr. maanedlig" 

På det første elevhold var der tre elever og fire lærere, og der blev undervist i Anna og Andreas Nielsens egne stuer.

I 1923 blev der bygget en ny fløj, der fik en frise med navnet Halvorsminde, til minde om forstanderparrets ældste søn, der druknede i sommeren 1920. Bagterp Efterskole hed fremover Halvorsminde Ungdomsskole.

Fra 1923 kunne piger også blive elever. Der var nu 40 drenge om vinteren og 40 piger om sommeren.

I 1933 blev bygget et vævehus. I huset holdt man 10 måneders kursus for unge kvinder, der ville lære faget. De boede i den nuværende systue på 1. sal.

Skolens hovedbygning stammer fra 1935. Ved indvielsen overlod Anna og Andreas Nielsen skolen til deres søn og svigerdatter, Frode og Ellen Nielsen. Under krigen nåede elevtallet op på 95. Det var en usikker tid og i krigens allersidste fase blev skolen beslaglagt til at huse tyske flygtninge. Kort tid efter krigen genoptog Frode Nielsen byggearbejdet og skolen voksede gradvist.

I 1949 døde Frode Nielsen pludseligt, og hans hustru Ellen Nielsen overtog lederskabet indtil deres ældste søn Finn og konen Anna blev forstanderpar i 1966. På denne tid blev skolepligten udvidet til 8. og 9. skoleår. Halvorsminde begyndte at lave 10 måneders kurser for både drenge og piger. Skolen, der havde været I familiens eje, blev nu en selvejende institution.

I løbet af 25-30 år blev skolen udbygget med nye værelser, hal og værksteder, og undervisningen ændredes samtidig med indførelsen af prøver i efterskolerne. Der kom flere valgfag og linjefag på skemaet. I 1992 gik Anna og Finn Nielsen på pension, og dermed er der knyttet en ende på den direkte tråd til skolens grundlægger.

Halvorsminde Efterskole er kendt i alle afkroge af Vendsyssel – tusindvis af elever har gennem årene haft et efterskoleophold her i udkanten af Hjørring. I 2015 blev Halvorsminde en kombinationsskole, idet vi startede en fri fagskole. I dag har vi plads til 136 elever fordelt på 8., 9., 10. og 11. skoleår.  

Med rødder i 117 års historie og med stolte traditioner kan vi idag tilbyde moderne faciliteter med respekt for det oprindelige.   

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System