Elevudvalg

Billede

Elevudvalg

På Halvorsminde lægger vi vægt på dialog mellem lærere og elever. Derfor har vi bl.a. et elevudvalg, som fremlægger og diskuterer synspunkter og forslag fra hele elevgruppen.

Elevudvalget består af demokratisk valgte repræsentanter/suppleanter fra alle skolens gange samt to lærere. Udvalget mødes en gang om ugen og indholdet fremlægges efterfølgende på det ugentlige skolemøde, hvor alle skolens lærere og elever er med. Repræsentanterne leder på skift både elevudvalgs –og skoleudvalgsmødet.

Elevudvalget er initiativtager i flere henseender f.eks. besøg fra andre skoler, diverse udvalg og fremskaffelse af bl.a. pool– og fodboldbord, sofaer, spil m.m.

Kort sagt: Elevudvalget er elevernes mulighed for at blive hørt og skabe en forskel.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System