Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog er et fag, hvor vi gennem varieret undervisning, opgaver og udflugter oplever det danske sprog og den danske kultur.

Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs sproglige formåen. Undervisningen foregår sammen med andre, som også har andet modersmål end dansk.

Dansk som andetsprog skal styrke elevernes følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog, som en kilde til udvikling af personlig og social identitet.

Undervisningen foregår med henblik på at eleven opnår en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund samt videre uddannelse.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System