Priser

 

Prisen på Halvorsminde er "all inclusive"

Ugeprisen på Halvorsminde er kr. 2.600,- for efterskoleelever, kr. 1.800,- for Fri Fagskoleelever og du får som forældre ikke ekstra udgifter til lejrskoler mv.

Du skal betale kr. 5.000,- for en startpakke (Tøjpakke, depositum for bestilling af ture mm.), men derudover er her ingen gebyrer eller depositum. Startpakken refunderes ikke, hvis opholdet afbrydes.

Ved afbrydelse af efterskoleopholdet skal vedkommende, som har det økonomiske ansvar i forbindelse med kurset, betale kr. 5.000,-. Dette afbrydelsesgebyr gælder, uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ.

Til alle efterskoleelever yder staten et tilskud. Dette beregnes på baggrund af husstandsindkomsten. Du kan læse mere og beregne egenbetalingen her.  

Skolepengene betales over 12 rater fra juli til juni. 

Indmeldelsesgebyr på 2.000,- kr. betales ved indmeldelse og tilbagebetales ikke. 

Alle har råd til at gå på Halvorsminde - mulighed for lokal efterskolestøtte

Skolen råder over en pulje med lokal efterskolestøtte – ekstra økonomisk støtte. Tildeling af evt. støtte er baseret på en konkret individuel vurdering, som f.eks. kan være begrundet i:

  • Lav husstandsindkomst – evt. som enlig forsørger.
  • Familiens situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende, som forårsager en betydelig indtægtsnedgang fra beregningsåret.
  • Familien er kommet i klemme grundet uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
  • Der er søgt, men ikke opnået kommunal støtte i et omfang, som kan muliggøre betalingen af et efterskoleophold.

På kontoret svarer vi gerne på spørgsmål omkring den individuelle situation og muligheden for at komme i betragtning til lokal efterskolestøtte.

Fleksibel betaling 

Halvorsminde tilbyder fleksibel betaling for kommende elever. Ved indbetaling af første rate 1. maj, kan man benytte sig af denne betalingsform. Betalingsformen giver mulighed for, at forældre kan fordele betalingen, til skoleopholdet, over 20 måneder.

 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System