Regler

Som elev på Halvorsminde siger du ja til: 

 • at være en god kammerat
 • at vise hensyn til dine omgivelser
 • at passe undervisningen og aftaler i øvrigt
 • at give besked til en medarbejder, når du forlade skolen og når du kommer retur
 • at alle former for mobning er uacceptabel - både online og offline
 • at gå på en skole for elever, der har valgt ikke at ryge eller tage snus.
 • at spiritus, euforiserende stoffer og lignende ikke må medbringes eller bruges på skolen i forbindelse med skoleopholdet

Ved overtrædelse bliver dine forældre kontaktet - skolen forbeholder sig ret til at bortvise en elev.

Retningslinjer:

På Halvorsminde er vi ordentlige over for hinanden. Vi værner om vores fælles værdier og skolen. Derfor forventer vi, at du gør dig umage med følgende:

 • At have en positiv indstilling til efterskolelivet og alle dets facetter
 • At møde velforberedt op til undervisningen
 • At holde rent på dit værelse og dit rengøringsområde
 • At man kun må færdes på andre værelsesgangene indtil kl. 22:00 og igen efter morgenmaden
 • Kl. 22:00 skal du være på egen gang, kl. 22:30 på eget værelse. Der skal være ro - lys og computer m.m. skal være slukket kl. 23:00
 • At man respekterer andres ting og ikke tager noget uden en klar aftale med ejeren
 • At man udviser respekt og tager hensyn til andres grænser. Hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt!
 • At fokusere på en løsningsorienterer tilgang til svære situationer og bruge samtale og dialog som redskab til at finde en løsning eller et kompromis

Unge mennesker er identitetssøgende på alle planer - også det seksuelle. Denne dannelsesrejse er en stor del af deres teenage- og ungdomsliv. Vi nærer stor tillid til eleverne og forventer at de er gode kammerater overfor hinanden. Vi forventer også, at de viser hensyn til andre mennesker i alle sammenhænge. Vigtigst af alt at man altid respekterer andres grænser og tager et ansvar for at alle har det godt og føler sig trygge på skolen.

  

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System