Vedtægter og værdigrundlag

Skolens vedtægter er løbende blevet revideret - senest 22. april 2015. Vedtægterne kan downloades her som pdf-fil.

Foruden selve vedtægterne er der lavet et værdigrundlag der i lidt bredere vendinger beskriver de værdier som skolen hviler på:

Skolens værdigrundlag er:
Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole er en grundtvigsk skole, og som sådan finder vi det værdifuldt at skolens dagligdag er præget af åbenhed, ligeværdighed, nærhed og fællesskab.

Vi ønsker, at eleverne gennem skoleforløbet bliver aktive og får mod og evne til at udfordre verden. Skolen skal give rum og respekt for forskellighed og herved lære eleverne at vise tillid og tolerance. Endvidere vil vi lære eleverne at mestre dialogen som et demokratisk værktøj.

Skolen skal være en tryg ramme, indenfor hvilken der kan stilles krav til den enkelte, som styrker ansvarlighed og selvstændighed. Vi vil opdrage eleverne til at erkende medansvaret for egen læring, for eget og andres velbefindende og for at bidrage positivt til et dynamisk fællesskab.

Skolen har en tro på, at elevernes medleven og personlighed udvikles gennem bevægel­ses­glæde og kreativ udfoldelse, samt ved at de erkender, hvor vigtigt det er at udfordre sig selv og yde sit bedste.

Skolen skal gennem sin livsoplysende virksomhed bidrage til elevernes hele dannelse og give dem livsmod.

Grundtvigsk
Målet for undervisningen skal være livsoplysning ud fra et kristent livssyn. Midlet er det levende ord, som det f.eks. udmønter sig i fortælling og fællessang. Samtalen i undervisningen og det øvrige samvær er helt central og bygger på det menneskesyn, som kommer til udtryk nedenfor.

Åbenhed
På Halvorsminde optager vi alle, som har interesse for skolens tilbud, og vi bestræber os på at møde dem fordomsfrit. Det er vores hensigt at lytte til eleverne, ligesom vi vil lære dem at lytte til andre.

Ligeværdighed
Livet på skolen skal udfolde sig i respekt for den enkelte. Alle har krav på at få opmærksomhed og en værdig behandling.

Nærhed og fællesskab
Vi ønsker at udøve en direkte, personlig og nærværende pædagogik, som bygger på naturlig autoritet. Vi vil konstruktivt bruge det nære samvær til at give eleverne selvværd og mod til senere at indgå i andre fællesskaber på et ærligt grundlag.

Dialog som et demokratisk værktøj
Ved demokrati forstår vi retten til at sige til og fra, argumentere, begrunde og lytte.

Dialogen finder sted i de fora som er beskrevet i undervisningsplanen: Skolemøde, gangmøde, elevudvalg.

Ansvarlighed
Eleverne lærer ansvarlighed i dagligdags situationer, f. eks. gennem rengøring, fælles måltider og køkkentjans. Her erkender de, at deres arbejde er en nødvendighed, og de lærer at respektere andres og eget arbejde. Gangarrangementer og forberedelse af skole­besøg lærer eleverne at løfte et ansvar i fællesskab.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System