Inklusion

Inklusionstilbud for elever med behov for fagligt løft

Inklusion indgår helt naturligt, som en del af Halvor Fri Fagskoles pædagogiske praksis for vores elever. I dansk, matematik og engelsk er der tolærereordning. Vi har lektiecafe hver dag. Formålet med inklusion er at tilgodese elevernes forskellige læringsforudsætninger i forhold til undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. For elever, tilmeldt skolens inklusionstilbud, skal der i samarbejde med eleven og forældrene udarbejdes en plan med beskrivelse af elevens styrker, vanskeligheder, behov for særlige hensyn, indsatsområder og omfang for støtten. Planen underskrives af eleven og forældrene. I forløbet indgår evaluering af inklusionsplanen.

Fokusområder:

  • Mulighed for fagligt løft i dansk, dansk som 2. sprog, engelsk og matematik. 
  • Individuel guidning i forhold til strukturering af fagligt stof. 
  • Speciel tilrettelagt undervisning i forhold til diagnoser. 
  • Strukturering ved hjælp af skemaer. 
  • Strukturering af lektier og lektielæsning. 
  • Individuel støtte i brug af hjælpemidler f.eks. cd-ord, Appwriter, IT-rygsæk osv. 

Støtte til inklusion søges af skolen gennem Ministeriet for Børn og Undervisning hos SPSU jf. Inklusionsloven. 

 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System