Inklusion

Inklusionstilbud for elever med behov for fagligt løft

Inklusion indgår helt naturligt, som en del af Halvor Fri Fagskoles pædagogiske praksis for vores elever, idet undervisningen foregår på hold med max. 12 elever. I dansk, matematik og engelsk er der tolærereordning. Vi har lektiecafe hver dag. Formålet med inklusion er at tilgodese elevernes forskellige læringsforudsætninger i forhold til undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. For elever, tilmeldt skolens inklusionstilbud, skal der i samarbejde med eleven og forældrene udarbejdes en plan med beskrivelse af elevens styrker, vanskeligheder, behov for særlige hensyn, indsatsområder og omfang for støtten. Planen underskrives af eleven og forældrene. I forløbet indgår evaluering af inklusionsplanen.

Fokusområder:

  • Mulighed for fagligt løft i dansk, dansk som 2. sprog, engelsk og matematik. 
  • Individuel guidning i forhold til strukturering af fagligt stof. 
  • Speciel tilrettelagt undervisning i forhold til diagnoser. 
  • Strukturering ved hjælp af skemaer. 
  • Strukturering af lektier og lektielæsning. 
  • Individuel støtte i brug af hjælpemidler f.eks. cd-ord, Appwriter, IT-rygsæk osv. 
  • Undervisningen foregår på små hold med max. 12 elever. 

Støtte til inklusion søges af skolen gennem Ministeriet for Børn og Undervisning hos SPSU jf. Inklusionsloven. 

 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System