Mentor

Hvem kan få en mentor?

Som elev på Halvorsminde Fri Fagskole kan du få en mentor, hvis du er imellem 16 år og 25 år og du er i risiko for ikke at gennemføre en Ungdomsuddannelse. Ordningen træder i kraft, hvis det i din uddannelsesplan af en Ungdoms-og Uddannelsesvejleder anbefales, at du deltager i et afklarende og udviklende forløb, som kan være på en Fri Fagskole jf. bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (Frie Fagskoler). Opholdet skal være af minimum 12 ugers varighed.
På Halvorsminde Fri Fagskole har vi 15 medarbejdere, der er uddannede på kursus for mentorer på folkehøjskoler i Danmark, forestået af FFD, Inger-Lise Pedersen og Helle Toft Professionshøjskolen UCC 2015.

På mentorkurset er der arbejdet med:

 • Inklusion og eksklusion; hvordan mentorer kan bidrage til at inkludere udsatte unge.
 • Relationsforståelse; roller, positioner og relationer.
 • Dialoger, konflikter og svære samtaler i mentorskabet.
 • Teorier om læring og læreprocesser med fokus på læringsbaner og praksisfællesskaber.
 • Magt og dømmekraft- etik og forandringsprocesser i mentorarbejdet.
 • Den uddannelsespolitiske sammenhæng og baggrund for mentorordning

Vi har endvidere to fuldtidsansatte inklusionsmedarbejdere og en familieterapeut tilknyttet på timebasis.

Når der undervises i dansk, matematik og engelsk er der to-lærerordning.

Mentorordningen indebærer mulighed for:

Vejledning i og praktisk hjælp til: 

 • Håndtering af medicin
 • At komme op om morgenen
 • Personlig hygiejne
 • Kost og motion
 • Oprydning og rengøring af eget værelse og fællesområder
 • Tøjvask
 • Strukturering af skoledage, anderledes dage og uger
 • Kørsel læge, fysioterapi, psykolog mm.

Vi arbejder systemisk med en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i, at vi tror på talentet i den enkelte elev. Ud fra de ressourcer eleven har, arbejdes der gennem praktiske aktiviteter, praktikforløb, samtaler og undervisningsforløb med udvikling af sociale kompetencer, selvværd, relationer og faglig opkvalificering. Det er hensigten, at elever, der går på Halvorsminde Fri Fagskole, udvikler deres faglige og sociale kompetencer, så de efterfølgende kan blive optaget på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Mentor arbejder sammen med skolens UU-vejleder.

Det er mentors opgave: 

 • At lave en handleplan med mål for skoleåret sammen med elev, forældre og andre ressourcepersoner, der sikrer, at der sker en udvikling såvel fagligt som socialt.
 • At have ugentlige samtaler med eleven.
 • At samarbejde med relevante ressourcepersoner internt og eksternt.
 • Løbende at evaluere i samarbejde med elev, forældre og ressourcepersoner.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System